Vision

 

Ordförande Ji Pyo Lim

Det finns idag närmare 20 000 människor med koreansk ursprung eller bakgrund i Sverige.

Koreanska Föreningen organiserar alltså idag färre än 2% av alla dessa koreaner. Samtidigt är intresset för Korea större än någonsin.

Koreanska Föreningen har här en viktig roll att spela och styrelsens vision är att föreningen ska bli en naturlig knytpunkt för allt som har med Korea att göra i Sverige.
För att nå dit måste vi börja kommunicera, ha respekt och lyssna på våra äldre och tillsammans arbeta för att skapa ett intresse, samhörighet och glädje om Korea och för Koreanska Föreningen och fortsätta arrangera intressanta, givande och nyskapande aktiviteter som lockar både familjer, äldre och yngre koreaner.

 

Ordförande Ji-Pyo Lim

December 2017