Publicerat på

2019 재스웨덴한국학교 정기 총회

2019 년 정기 총회 소집공고
Kallelse till årsmöte 2019

2019 재 스웨덴 한국 학교의 정기 총회를 아래와 같이 개최합니다. 꼭
참석하셔서 학교를 위한 귀한 의견 나눠 주시면 감사하겠습니다.
Koreanska skolans årsmöte för 2019 kommer att hållas enligt nedan.

 • 아 래 –
  일시/Datum och tid: 2019.02.16 (토) 오전 10 시 30 분
  Lördagen den 16 februari 2019, kl. 10.30.
 • 장소/Plats: 한국 학교 2 층 학부모 대기실, Väntrummet på våning 2
  주소/Adress: Eriksdalsskolan, Ringvägen 66 (ingång B) 1tr.
 • 회의 순서/Dagordning
  1) 개회 Mötets öppnande
  2) 국기에 대한 경례 Salut för national flaggan
  3) 총회 서기 선출 Val av sekreterare till årsmötet
  4) 회의록 검토자 선출 Val av justeringsman
  5) 회의 순서 통과 Fastställande av dagordning
  6) 사업 및 회계 보고 Verksamhetsberättelse för 2014
  7) 감사 보고 Revisionsberättelse
  8) 이사회 책임 사유 여부 Styrelsens ansvarsfrihet
  9) 기타 안건 Övrigt
  10)폐회 Mötets avslutande